PRIVACY AND POLICY

Privacy Policy
 

 

This privacy policy has been compiled to better serve those who are concerned with how their 'Personally Identifiable Information' (PII) is being used online. PII, as described in US privacy law and information security, is information that can be used on its own or with other information to identify, contact, or locate a single person, or to identify an individual in context. Please read our privacy policy carefully to get a clear understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your Personally Identifiable Information in accordance with our website.

 

What personal information do we collect from the people that visit our blog, website or app?When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your name, email address, mailing address, phone number or other details to help you with your experience.

 

 When do we collect information?

 We collect information from you when you register on our site, subscribe to a newsletter or enter information on our site.

 How do we use your information?

 We may use the information we collect from you when you register, make a purchase, sign up for our newsletter, respond to a survey or marketing communication, surf the website, or use certain other site features in the following ways:

 -To allow us to better service you in responding to your customer service requests.

-To quickly process your transactions.

-To follow up with them after correspondence (live chat, email or phone inquiries)

 

 How do we protect your information?

 We do not use vulnerability scanning and/or scanning to PCI standards.

 We only provide articles and information. We never ask for credit card numbers.

 We use regular Malware Scanning.

 Your personal information is contained behind secured networks and is only accessible by a limited number of persons who have special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential. In addition, all sensitive/credit information you supply is encrypted via Secure Socket Layer (SSL) technology.

 

We implement a variety of security measures when a user places an order enters, submits, or accesses their information to maintain the safety of your personal information.

 All transactions are processed through a gateway provider and are not stored or processed on our servers.

 

 Do we use 'cookies'?

 We do not use cookies for tracking purposes

 You can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies. You do this through your browser settings. Since browser is a little different, look at your browser's Help Menu to learn the correct way to modify your cookies.

 If you turn cookies off, some features will be disabled. that make your site experience more efficient and may not function properly.

 However, you will still be able to place orders .

 Third-party disclosure

 We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your Personally Identifiable Information.

 Once this privacy policy is created, we will add a link to it on our home page or as a minimum, on the first significant page after entering our website.

 Our Privacy Policy link includes the word 'Privacy' and can be easily be found on the page specified above.

 You will be notified of any Privacy Policy changes:

 

On our Privacy Policy Page

Can change your personal information:

 By emailing us.

 

 How does our site handle Do Not Track signals?

 We honor Do Not Track signals and Do Not Track, plant cookies, or use advertising when a Do Not Track (DNT) browser mechanism is in place.

 Does our site allow third-party behavioral tracking?

 It's also important to note that we do not allow third-party behavioral tracking

 COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

 When it comes to the collection of personal information from children under the age of 13 years old, the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) puts parents in control. The Federal Trade Commission, United States' consumer protection agency, enforces the COPPA Rule, which spells out what operators of websites and online services must do to protect children's privacy and safety online.We do not specifically market to children under the age of 13 years old.

 Fair Information Practices

 The Fair Information Practices Principles form the backbone of privacy law in the United States and the concepts they include have played a significant role in the development of data protection laws around the globe. Understanding the Fair Information Practice Principles and how they should be implemented is critical to comply with the various privacy laws that protect personal information.

 In order to be in line with Fair Information Practices we will take the following responsive action, should a data breach occur:

 

We will notify you via email

 

 

 

Online Selling Contract - Mesafeli Satış SözleşmesiMesafeli Satış Sözleşmesi

 

Madde 1- Taraflar:

1.1. Satıcı

Adı :

Adresi :

Telefon :

Email :

1.2. Alıcı Adı – Soyadı/TC.No :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

“Alıcı”, “Satıcı”ya ait e-ticaret mağazası “https://www.evileyessilverjewelry.com“ a üye olan ve veya işbu e-ticaret mağazasından alışveriş yapan 3. Gerçek veya tüzel kişi ya da kişilerdir.

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ ya ait https://www.evileyessilverjewelry.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, Satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini ve tüm ön bilgiler ile cayma hakkını anladığını, elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

https://www.evileyessilverjewelry.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder. . Bu hususta Müşteri Satıcı’ dan herhangi bir tazminat ve veya sair talepte bulunmayacağını işbu Sözleşme ile peşinen Kabul beyan ve taahhüt eder.

Alınan Ürün /Ürünler

Adı , kodu : ; … adet

Toplam Satış Bedeli : …. -TL

Ödeme Şekli : Kredi Kartı

Teslim Edilecek Kişi :

Telefon numarası :

Teslim Edilecek Adres :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum :

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Sicil Numarası :

Kargo Ücreti : … -TL

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, Alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu işbu sözleşmede belirtilen tebligat adresini ve/veya e-mail adreslesini kullanarak derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler https://www.evileyessilverjewelry.com ’dan alışveriş yapamaz. Satıcı, Alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak Alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı Satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından https://www.evileyessilverjewelry.com  sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Alıcı Satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

5.3. https://www.evileyessilverjewelry.com dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ödemesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olacaktır.

5.4 Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri – Mesafeli Satış Sözleşmesi

6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Alıcı, https://www.evileyessilverjewelry.com  internet sitesinden Satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının , olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu https://www.evileyessilverjewelry.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. Alıcı, sözleşme konusu malı teslim almadan önce muayene edecek ve hasar görmüş, ambalajı yırtılmış ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malların sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra malın sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Malın tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal bedelini Satıcı’ ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla malı 3 (üç) gün içinde Satıcı’ ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

6.6 Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş:

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler Alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse Alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda Alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip yazılı onay vermesi durumunda Alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da Alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde Alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge makul bir sürede kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda Alıcının Satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ödeme:  https://www.evileyessilverjewelry.com ‘da kredi kartı ile sipariş imkanı sunulmuştur.

Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

Sevkiyat:Mesafeli Satış Sözleşmesi

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler Satıcının anlaşmalı olduğu ve bu sözleşmede belirtilen kargo Şirketine verilir.

Teslimat : Mesafeli Satış Sözleşmesi

Ürün/ürünler Satıcının anlaşmalı olduğu ve bu sözleşmede belirtilen kargo ile Alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre on gün uzatılabilir.

Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı Alıcı Satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden Satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine info@evileyessilverjewelry.com e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

 

Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı Alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

Madde 9- Sipariş İptali Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

Ürün İade:Mesafeli Satış Sözleşmesi

Alıcı malı teslim aldıktan sonra 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi Alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre zarfında Satıcı’ ya faks veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunulması, ürünün kullanılmamış, ambalajının zarar görmemiş olması ve 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için Alıcının  mal ile birlikte teslim edilen Satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte Satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Bu hakkin kullanılması halinde, 3. kişiye veya Müşteriye teslim edilen ürünün Müşteriye gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği veya benzeri belge ile satış faturası aslinin iadesi zorunludur. Bu belgelerin Satıcıya ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin Müşterinin kredi kartı hesabına iade edilmesi için Satıcı ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli Alıcıya aittir.

Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler ( örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler, tek kullanımlık ürünler, spreyler, temizlik gereçleri hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve benzeri nitelikte ürünler ) ile ilgili olarak cayma hakkinin kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Alıcının istekleri doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 14 gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekillerde deki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün Alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, Satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte Alıcı adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla Satıcıya ulaştırmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de Alıcı kredi kartına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

Müşteri, vermiş olduğu siparişi iptal etmek isterse; sipariş konusu ürün kargoya verilmeden önce …………………….. nolu telefondan Satıcıyı arayacak ya da ……………………… adresine mail gönderecektir. Müşterinin iptal talebini işbu maddede düzenlenen şekilde telefon ya da mail aracılığıyla ürünün kargoya verilmesinden önce Satıcı’ ya iletmiş olduğunun ispatı yükümlülüğü Müşteriye aittir. Aksi ispat edilmediği sürece ürünün kargoya verilmiş olduğu kabul edilecektir.

Müşteri, vermiş olduğu siparişin durumunu; www.evileyessilverjewelry.com e-ticaret mağazasına üye girişi yaptıktan sonra “ siparişleriniz “ menüsünden takip edebilecektir. Kargoya verilmiş ürünler için iptal işlemi yapılamaz, iade prosedürleri uygulanır.

Müşterinin cayma hakkını kullanması veya siparişi iptali durumunda iade; Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa; alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka Alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani Satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince Alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Madde 10-Garanti- Mesafeli Satış Sözleşmesi

Alıcının veya Alıcının teslimat yapılmasını istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin; nakliye esnasında meydana gelen arızalar hariç olmak üzere Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü üretim hatasına karşı belirtilen şartlar dahilinde 1 yıl garantilidir:  Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 11- Gizlilik- Mesafeli Satış Sözleşmesi

Alıcı tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Satıcıya bildirdiği bilgiler Satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilecek olup, Satıcı’ nın bu maddeye uygun bilgi paylaşımları nedeniyle Alıcı herhangi bir tazminat ve veya sair talepte bulunmayacağını işbu Sözleşme ile peşinen Kabul beyan ve taahhüt eder.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca Satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri Alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 13 – YÜRÜRLÜK

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını elektronik ortamda onaylamak suretiyle kabul etmiş sayılır.

SATICI: ……..

ALICI: ……..

Tarih: ……..